JD Norman announces the promotion of Beth Bryer to Director of Purchasing

Comunicat de pres?

JD Norman Industries, Inc.
787 West Belden Avenue
Addison, Illinois 60101
USA

Contact:
Carol Bouma
(630) 458-3705
carol.bouma@jdnorman.com

 

October 21, 2016

Addison, Illinois - JD Norman Industries anun?? promovarea lui Beth Bryer în rolul directorului de aprovizionare la Centrul Tech Troy din Troy, Michigan. Beth a ocupat func?ia în mod provizoriu din aprilie 2016 ?i acum î?i asum? rolul de conducere permanent.

Beth s-a al?turat lui JD Norman în decembrie 2015, în calitate de director al m?rfurilor globale. "În timpul petrecut al?turi de companie, ea a avut o conducere puternic? a departamentului, precum ?i o pasiune ca Echipa de Achizi?ii s? joace un rol esen?ial în opera?iunile noastre", a declarat Justin Norman, Pre?edinte ?i Chief Executive Officer al JD Norman Industries.

Beth va fi îns?rcinat cu conducerea personalului departamentului ?i va continua s? dezvolte procese ?i proceduri care conduc la performan?e opera?ionale. Scopul companiei este de a stabili o list? de prim? clas? de furnizori care s? sprijine JD Norman atât din punct de vedere opera?ional, cât ?i financiar ?i s? dezvolte rela?ii pe termen lung cu ace?ti furnizori.

 

About JD Norman Industries, Inc. JD Norman Industries, Inc. este un produc?tor mondial diversificat de componente ?i sisteme metalice cu opera?iuni în Statele Unite, Mexic, Canada ?i Regatul Unit. JD Norman este un lider în fabricarea de produse de inginerie extrem de inginerie, inclusiv metale formate, prelucrate ?i turnate. Compania serve?te produc?torii majori de echipamente originale de produse auto, industriale ?i de transport.