JD Norman promotes Edward McDonald to Plant Manager of Muncie, Indiana Facility

?tiri

JD Norman Industries, Inc. 787 West Belden Avenue Addison, Illinois 60101 Statele Unite ale Americii

Contact: Carol Bouma (630) 458-3705 carol. bouma@jdnorman.com

7 martie 2016

"JD Norman Industries anun?? promovarea lui Edward McDonald în func?ia de director de plante al Munciei lor, Indiana, facilitate. Ed a fost recent managerul de calitate al fabricii Leslie, Michigan. El a început cu Len Industries în Leslie în 1992 ?i ulterior sa al?turat companiei JD Norman în momentul achizi?ion?rii Len Industries în noiembrie 2011.

Ed aduce un fond de fabrica?ie excelent fabricii Muncie. El a contribuit la excelen?a opera?ional? din Leslie, care a inclus dou? premii de excelen?? pentru furnizorii de calitate General Motors. În plus, Plantul Leslie ?i-a atins BEN Financial Incentive pentru performan?e de calitate pentru ultimele nou? trimestre, cu o rat? intern? de sc?pare intern?.

Ad?ugarea Ed în Muncie va permite lui Steve Oliphant s? se concentreze exclusiv asupra facilit??ii din Winchester, Indiana. Steve sa al?turat organiza?iei în ianuarie, cu achizi?ia lui Henman Engineering & Co. ?i a supravegheat ambele plante de atunci.

"Sunt încântat de calit??ile de lider pe care Ed le va aduce la Fabrica Muncie. Baza de cuno?tin?e de fabrica?ie ?i experien?a sa în industrie vor fi o resurs? excelent? pentru a conduce Muncie pe m?sur? ce se integreaz? cu sistemul de operare JD Norman Business ", a declarat Justin Norman, Pre?edinte ?i Chief Executive Officer al JD Norman Industries. V? rug?m s? v? al?tura?i noi în felicitarea lui Ed despre promovarea lui.

 

Despre JD Norman Industries, Inc. JD Norman Industries, Inc. este un produc?tor global diversificat de componente ?i sisteme metalice cu opera?iuni în Statele Unite, Mexic, Canada ?i Regatul Unit. JD Norman este un lider în fabricarea de produse de inginerie extrem de inginerie, inclusiv metale formate, prelucrate ?i turnate. Compania serve?te produc?torii originali de echipamente originale pentru automobile, produse industriale ?i produse de transport.